Welkom

Welkom op de website van SCOBA, Stichting Confessioneel Basisonderwijs West Zeeuws Vlaanderen. Mogen wij ons aan u voorstellen:

De naam van onze Stichting is: Stichting Confessioneel Basisonderwijs West Zeeuws Vlaanderen, kortweg: SCOBA. Het kantoor van onze stichting is gevestigd in Oostburg, aan de Nieuwstraat 50b, waar ook het Zwin College is gevestigd.

De doelstelling van onze stichting is als volgt verwoord in onze statuten:

"De stichting heeft - zonder winstoogmerk - ten doel de bevordering van het rooms-katholiek, het protestants-christelijk en, daar waar afzonderlijke rooms-katholieke en protestants-christelijke niet mogelijk is, het interconfessioneel basisonderwijs in West Zeeuws-Vlaanderen.".

Onze stichting is het bevoegd gezag van de 8 bijzondere basisscholen in de gemeente Sluis in West Zeeuws-Vlaanderen. De namen en verdere bijzonderheden van de scholen kunt u vinden door te klikken op de knop "scholen" aan de linkerkant van deze pagina.

Het bestuur van onze stichting wordt gevormd door een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast hebben in het bestuur zitting: een afgevaardigde van het dekenaat en één afgevaardigde van elke school.

Een groot aantal bestuurstaken is gedelegeerd aan de algemeen directeur van onze stichting, de heer H. Verweg. Hij heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en hij rapporteert hierover aan het bestuur. Bovendien is hij voorzitter van het directieberaad.

Op onze website kunt u zich nader informeren over allerhande onderwerpen, die verband houden met ons bestuur of onze scholen.

Klikt u op een van de knoppen, om over een onderwerp nader te worden geïnformeerd.

Namens SCOBA,

Henk Verweg, Algemeen Directeur.

Stichting Confessioneel Basisonderwijs

West Zeeuws - Vlaanderen

Postbus 80 - 4500 AB Oostburg

Tel. 0117-452290

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.scoba.nl